مقاله ها

محاسبه فهرست بهای حفاری مغزه گیری 1393

شرکت معدن کانسار پویان جهت محاسبه حق الزحمه حفاری مغزه گیری از آخرین فهرست بهای تنظیم شده در سال 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده نموده است.

 

لازم به ذکر است در این فهرست بهاء، انجام عملیات به روش وایرلاین، جنس سنگ بستر، افزودنی های مختلف گل حفاری، جزئیات عملیات حفاری، حجم عملیات و عمق گمانه ها پیش بینی و قانوناً و مستنداً زیرنظر سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است.

 

دریافت فایل فهرست بهاء

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Lightbox 01

Lightbox 02

Lightbox 02

Lightbox 02

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.